Opplæring ADHD

 
Opplæring for foreldre/foresatte. 8. og 13. november i Ålesund.

Tid:
Onsdag 8. november og
Mandag 13. november klokken 09-00 – 15.00
Sted: Quality Hotel Ålesund

 
Hvem er opplæringen for:
Foreldre/foresatte med barn og ungdom med ADHD som ønsker kunnskap om ADHD og tiltak som kan være til nytte. Målet er å få utvidet kunnskap, ferdigheter og innsikt/forståelse om diagnosen som kan gi bedre mestring for barnet og familien i hverdagen. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta på opplæringen.

 

PROGRAM:
Onsdag 8. oktober
• Velkommen
• Hva er ADHD. Om diagnosen og aktuelle kriterier? V/Psykologspesialist.
• Lunsj
• PMTO- Parent Management Training. Foreldreveilednings program
• Rettigheter og støtteordninger man kan ha rett på gjennom NAV og kommune

 

Mandag 13. oktober
• ADHD utredning, medisinering v/ overlege
• PPT. Om tilrettelegging, aktuelle tiltak / samarbeid hjem og skole.
• Lunsj
• ADHD Norge. Informasjon om organisasjonen
• Oppsummering, evaluering og spørsmål


Det blir mulighet for spørsmål, refleksjoner og pauser med kaffe underveis i programmet.
Det tas forbehold om endring i programmet. Gjennomføring avhenger av antall påmeldte.

 

 

Kurset er gratis
Det er begrenset plass på dette kurset og at de som ikke får plass på dette kurset vil få tilbud på kurs til våren. Dersom du melder deg på og ikke kan møte er det viktig at det gis beskjed, slik at andre kan få plass. Ved manglende oppmøte eller avbestilling samme dag, påbeløper et gebyr på 374,- + girogebyr 71,-


Hjertelig velkommen!
Har du spørsmål til arrangementet - send epost til phvbu@medi3.no eller telefon 70 11 70 70.

Opplæringspenger
Det kan søkes om opplæringspenger for deg som er yrkesaktiv. Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.


Med vennlig hilsen
Medi3 - Psykisk helsevern barn/ungdom


MELD DEG PÅ HER