Fjerning av mandler

 
Kraftige, tilbakevendende halsbetennelser kan være grunn til å operere bort mandlene.

Andre indikasjoner på at det kan være riktig å fjerne tonsillene eller "mandlene":

 

  • stadige og til dels vedvarende, mindre hissige halsbetennelser over 1-2 år
  • tilfeller der mandlenes størrelse skaper pustevansker og svelgeplager
  • søvnapné

 

Mandlene fjernes kirurgisk. Vi utfører ikke operasjoner på barn.