Til deg som skal behandles / opereres ved Medi3

Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter operasjon ved Medi3. I menyen under det aktuelle fagomrrådet finner du en oversikt over det inngrepet du skal gjennom.
Til deg som skal behandles / opereres ved Medi3


Vårt fokus er deg!

 

FØR OPERASJON
Vi setter pris på at du møter presis til oppsatt tid, nydusjet og med rene klær. Du er fastende om du har fått beskjed om det, og har ordnet med transport og ledsager hjem.
Fastende betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tyggegummi etter klokken 24.00 operasjonsdagen. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) er tillat frem til 2 timer før du skal møte til oppsatt operasjon.

 

Før du kommer må du fylle ut egenmeldingsskjema og evt. samtykkeskjema om du har fått beskjed om det. Dersom du bruker medisiner må du opplyse oss om det og du må avklare på forhånd om du må slutte med blodfortynnende medisin dersom du bruker det.

 


OPERASJONSDAGEN
Operasjonsavdelingen ligger i 4.etg. Du melder deg i resepsjonen når du kommer og blir sendt opp til oss. Sett deg på venterommet og vent til du blir hentet. Du blir tatt imot av anestesilege eller legen som skal opererer deg. Du vil få informasjon og evt. medisiner som du vil trenge i forbindelse med operasjonen. Legen markerer operasjonsområdet med tusj.

 

Når det er din tur vil en anestesisykepleier eller operasjonssykepleier hente deg og følge deg til operasjonsstuen. Her utfører vi alltid det vi kaller trygg kirurgi, og vi spør derfor en rekke spørsmål som navn, fødselsnummer, om du er fastende, allergier osv.

 

Du tar nå av klær på området som skal opereres og legger deg på operasjonsbordet. Ved narkose fester anestesi på deg overvåkningsutstyr og du får innlagt veneflon (plastrør i armen) der medisinen skal gis. Samtidig vasker operasjonssykepleier operasjonsstedet og dekker operasjonsområdet sterilt. Ved lokal trenger du ikke overvåkingsutstyr eller kanyle.
Vi overvåker pust, puls og blodtrykk mens du sover. Vi vekker deg på operasjonsbordet når inngrepet er ferdig og vi hjelper deg over i stol eller seng.

 

ETTER OPERASJONEN
Etter operasjonen vil du bli overflyttet til overvåkningsavdelingen, der en sykepleier vil følge deg under hele oppholdet. Du vil få litt mat/drikke og muntlig og skriftlig informasjon om inngrepet. Legen som opererte deg ser til deg og informerer om operasjonen før du drar hjem. Praktiske ting som resepter, sykmelding, kontrolltime, krykker, spesialsko, støttestrømper, isbandasje ol. blir ordnet før du drar. Forlengelse av sykmelding kan fastlegen din ordne.


Dersom du har hatt narkose må du avtale med noen som kan følge deg hjem, og være hos deg første døgnet etter operasjonen. Dette for din egen sikkerhet og trygghet. Dersom du har behov for og rett på transport må det ordnes ved lokalt kjørekontor/pasientreiser og det er fint om dette er avklart før operasjonsdagen.
En sykepleier følger deg til resepsjonen når du skal reise. Du betaler (egenandel, evt. annet) i automaten i resepsjonen i 1 etg. Vi hjelper deg dersom det er behov. Du kan også få giro om du ønsker det.


Dagen etter operasjonen blir du oppringt av en sykepleier som vil høre hvordan det har gått etter operasjonen. Dersom det er noe du lurer på er det anledning til å stille spørsmål. Det er også anledning til å ringe oss i dagene/ukene etter operasjonen om det er noe. Direktenummer til sykehusavdelingen er 70117200.