Time til operasjon av hånd i lokalbedøvelse

 

Du har fått time til operasjon av hånd (småkirurgi) ved Medi3:

   

Tid: Tidspunkt finner du i SMS  
Sted: Medi3 Ålesund - Kongens gate 11 - 6002 Ålesund (Inngang Skansegata.)  


Meld deg i resepsjonen. Operasjonsavdelingen ligger i 4.etg. Sett deg på venterommet og vent til du blir hentet.
 

 
Her finner du viktig informasjon som du MÅ lese før du kommer til oss og du må fylle ut dette egenmelding og samtykkeskjemaet.   

 

FØR OPERASJONEN: 

 • Møt til oppsatt tid, nydusjet og med rene klær. 
 • Sørg for at du har avtalt transport hjem eller avtale henting om du ikke kjører selv. Syketransport rekvireres ikke ved denne type behandling.  

  

MEDIKAMENTER 

 • Blodfortynnende medisiner: Må stoppes 3 dager før operasjon. Dersom du er i tvil, ta kontakt med din fastlege. (Gjelder ikke Albyl E, denne tar du som vanlig). 
 • Marevan stoppes 3 dager før (INR bør være under 2,0 undersøkelsesdagen). Er du usikker på om du kan slutte med Marevan, ta kontakt med fastlegen din.  
 • Har du mekanisk hjerteklaff skal du IKKE stoppe med noen blodfortynnende medikamenter. Ta kontakt med fastlege eller Medi3.  
 • Diabetesmedisiner: Ta morgenmedisiner for diabetes operasjonsdagen og ta med medisiner/insulin til Medi3. 
 • Nitroglycerin eller astma medisin, ta med dette til Medi3. 
 • Ta ellers dine faste medikamenter som vanlig. 

 

UNDER OPERASJONEN: 
Operasjonen gjøres i lokalbedøvelse. 

   

ETTER OPERASJONEN  

 • Du kan reise hjem med en gang etter operasjonen 
 • Litt blodsiving fra operasjonssårene er vanlig. 
 • Behold bandasje på og hold operasjonssåret tørt. Du kan dusje etter 3 dager. Vi anbefaler at du bruker dusjbandasje. Tapen som ligger over arret/såret skal ligge på til du fjerner evt. Sting, eller i 2 uker etter operasjonen. 
 • Dersom du har sår som er sydd vil du få beskjed om når du kan fjerne sting (vanligvis etter 10-12 dager). Stingene kan fjernes på lokalt legekontor.. 
 • Du fortsetter med tape over arret i totalt 4 uker etter operasjonen. Papirtape får du kjøpe på rull på apoteket.


Kontroll:
 
Du blir ikke satt opp til avtalt kontroll, men ved behov for oppfølging tar du direkte kontakt med oss så får du en kontrolltime med legen som opererte deg.

 

Smertelindring: 
Du får informasjon og veiledning i hvilke smertestillende medikament du kan ta etter operasjonen.

 

Kontroll: 
Vi ringer deg dagen etter operasjonen. Du blir ikke satt opp til avtalt kontroll, men ved behov for oppfølging tar du direkte kontakt med oss så får du en kontrolltime med legen som opererte deg. 
  
Komplikasjoner 
Komplikasjoner oppstår sjelden. Ved alvorlige komplikasjoner som for eksempel blødning, mistanke om infeksjon (siving fra operasjonssår, rødhet, hevelse, feber), mistanke om blodpropp, eller annet, kontakt oss på telefon 70117200. Utenom vår åpningstid eller ved behov for akutt hjelp MÅ du kontakte legevakt eller AMK-113.   

 

Pasientansvarlig lege 
Ansvarlig lege er den samme spesialisten du var til vurdering hos. 

 

Egenandel og frikort  
Egenandelen er for tiden kroner 386,- + forbruksmateriell kr 207,-. Enkelte pasienter betaler ikke egenandel. Det gjelder blant annet barn under 16 år.
Mer informasjon om egenandeler finner du på helsenorge.no/betaling. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort på oppmøtedagen. Hvis du har frikort, slipper du å betale egenandel. Ved manglende fremmøte til avtalt konsultasjon, vil du bli fakturert med egenandel x 3. (kr. 1158,-). Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel. 
 

 
Endring av time  
Dersom du avbestiller vil det bli ny behandlingstid og du vil igjen stå på venteliste for å få ny time til undersøkelse. Om du mot formodning ikke kan benytte timen din kan du kontakte oss på tlf 70 11 71 84. Du må avbestille senest 24 timer før timen for å unngå egenandel.   

  
Transport 
 
Hvis du av helsemessige grunner ikke kan bruke kollektivtransport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), eller ditt lokale pasientreisekontor for å få rekvisisjon til annen transport. 

 

Rett til å klage  
Vi har nå gitt deg time innenfor fristen. Hvis du mener fristen er satt for langt fram i tid, har du rett til å klage innen fire uker. Du finner mer informasjon om dette i   Dine pasientrettigheter 

   

Trenger du tolk?  
Du har rett til gratis tolk dersom du har behov for dette. Hvis du trenger tolk, er det viktig at du kontakter oss og sier fra om dette så snart som mulig.  

   

Dine rettigheter: 
Her finner du informasjon om dine pasientrettigheter 
 
Registrer deg i Digipost  
Vi oppfordrer deg til å opprette digital postkasse i DIGIPOST. Du vil da få raskere tilbakemelding fra oss. Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person 

   

Velkommen til Medi3!