Dag Rieve-Kristiansen

Dag Rieve-Kristiansen

Spesialist Ålesund

Øre-Nese-Hals

Spesialist og kirurg Dag Rieve-Kristiansen, er utdannet både innen allmennmedisin og øre-nese-hals sykdommer/kirurgi. Han har 20 års erfaring som øre-nese-hals-lege og overlege ved offentlig sykehus. Han har arbeidet ved St. Olavs Hospital, sykehuset i Molde og sykehuset i Ålesund, samt i privat praksis. Rieve-Kristiansen har driftsavtale med Helse Midt-Norge, og tar imot pasienter etter henvisning fra lege.