Allergitesting

Allergitesting

 
Hvis du har mistanke om allergi kan vi kartlegge symptomer og vurdere videre behandling.

Pollen- og hudallergi er vanlig, og allergiske reaksjoner kan variere fra rennende nese og øyne til utslett og brekninger.

Om du merker at du har symptomer som varierer med årstid, eksponering for pollen, pelsdyr, osv. kan det være riktig å gjøre en allergiutredning.