Fjerning av mandler (tonsillectomi)

 
Tonsillectomi er operasjonen som utføres når mandlene fjernes. Den utføres i narkose og varer ca 30 minutter.

FØR OPERASJONEN:


Møt til oppsatt tid, nydusjet og med rene klær. Du skal være fastende om du har fått beskjed om det, og har ordnet med transport og ledsager hjem. Fastende betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus, ta drops eller tyggegummi etter klokken 24.00 operasjonsdagen. Vann og klare væsker (saft, kaffe/te uten melk) er tillat frem til 2 timer før du skal møte til oppsatt operasjon.

 

Før du kommer må du fylle ut egenmeldingsskjema og evt. samtykkeskjema om du har fått beskjed om det. Dersom du bruker medisiner må du opplyse oss om det og du må avklare på forhånd om du må slutte med blodfortynnende medisin dersom du bruker det.

 

Operasjonsavdelingen ligger i 4.etg. Du melder deg i resepsjonen når du kommer og blir sendt opp til oss. Sett deg på venterommet og vent til du blir hentet. Du blir tatt imot av anestesilege eller legen som skal opererer deg. Du vil få informasjon og evt. medisiner som du vil trenge i forbindelse med operasjonen. 

 

Når det er din tur vil en anestesisykepleier eller operasjonssykepleier hente deg og følge deg til operasjonsstuen. Her utfører vi alltid det vi kaller trygg kirurgi, og vi spør derfor en rekke spørsmål som navn, fødselsnummer, om du er fastende, allergier osv.

 

Du legger deg så på operasjonsbordet. Anestesipersonell fester  på deg overvåkningsutstyr og du får innlagt veneflon (plastrør i armen) der medisinen skal gis. Samtidig dekker operasjonssykepleier operasjonsområdet sterilt for operasjonen starter. Vi overvåker pust, puls og blodtrykk under operasjonen, mens du sover. Vi vekker deg på operasjonsbordet når inngrepet er ferdig og vi hjelper deg over i seng.

 

ETTER OPERASJONEN

• Du kan reise hjem ca 5 timer etter operasjonen. Den som skal følge deg og være sammen med deg etter operasjonen, må komme til avdelingen 1 time før du skal reise hjem for å få informasjon og hente medisiner på apotek til deg.
• Dersom du bor mer enn 30 min. fra Ålesund Sykehus, må du overnatte på hotel. Hotelreservasjon ordnes av Medi3.
• Det er vanlig med litt blødning i spyttet. Det hjelper med kald drikke eller å suge på isbiter.
• Store blødninger er sjelden, men skulle du mot formodning få kraftig blødning:
  Ta umiddelbart kontakt med akuttmedisinsk nødtelefon 113.
• I 2 uker etter operasjonen må du kun spise kald og myk mat som er enkel å svelge. Drikk rikelig.
• Ingen fysisk aktivitet/trening to uker etter operasjonen.
• Ingen varm dusj de to første dagene.
• Du får med resept på smertestillende. Det er normalt med en del smerter etter operasjonen. God lindring er kald drikke eller is.
• Er du i arbeid blir du sykemeldt i 2 uker. Skoleelever / studenter får attest på gyldig fravær og fritak fra gymnastikk i 2 uker.

 

Dagen etter operasjonen vil en sykepleier fra Medi3 sykehusavdeling kontakte deg for å høre hvordan det går med deg. Har du spørsmål, så kan du gjerne stille dem til oss da.

 

Det er normalt med lett temperaturstigning (38 grader) operasjonsdagen og i dagene etter operasjonen. Får du imidlertid feber som varer mer enn to dager eller høy feber (over 38,5 grader) kan det være tegn på infeksjon. Ta da kontakt med fastlege eller Medi3

 

Oppstår det uventede problemer første døgnet, kan du ringe direkte til legen som opererte deg, du kan også kontakt vår sykehusavdeling tlf. 70 11 72 00.

 

Dersom du ha behov for å konsultere annet helsepersonell pga. inngrepet , må du forevise denne informasjonen. Medi3 anmoder at helsepersonell oversender rapport, slik at alle forhold i forbindelse med behandlingen blir registrert som ledd i kontinuerlig kvalitetsovervåkning.