Korsbåndskade, fremre korsbånd

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en operasjon av fremre korsbånd ved Medi3.

Fremre korsbånd er et leddbånd som er viktig for å kontrollere kneets bevegelse og forhindre at leggen glir fremover i forhold til lårbeinet. I tillegg har det en viktig rolle i å kontrollere rotasjonen i kneet.

Avrivning av det fremre korsbåndet er en vanlig idrettsskade, og kan gjøre kneet ustabilt. Veiledet opptrening kan hjelpe, men er du veldig aktiv kan du trenge en operasjon.

Avriving av fremre korsbånd er vanligst i idretter som innebærer raske vendinger, vridninger eller hopping, som for eksempel basketball, slalåm, fotball eller turn. Du har størst risiko for å ryke det fremre korsbåndet hvis du overstrekker eller vrir kneleddet, men direkte slag mot kneet eller beinet kan også forårsake skaden.

FØR

Henvisning og vurdering
Når du har blitt henvist pga. en fremre korsbåndskade i kneet, vil du bli innkalt til undersøkelse hos knespesialist.

 

Bevegeligheten i kneet må være normal før man kan operere. Hevelsen bør også ha gått tilbake. Det er også viktig at styrken i beinet er minst 80% av det friske beinet. De fleste pasienter vil ha nytte av 6 uker til 3 måneders strukturert trening hos fysioterapeut før man opererer.

 

Du møter fastende operasjonsdagen. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

 

UNDER

Operasjonen foregår i narkose, og selve operasjonen tar 60-90 minutter. I tillegg er det vanlig at man får bedøvet noen av nervene i låret for å gi bedre smertestillende effekt etter operasjonen. Man starter med å gjøre en kikkehullsundersøkelse for å verifisere at korsbåndet er avrevet. Samtidig behandler man assosierte skader i menisk og brusk. Man fjerner så restene av det ødelagte korsbåndet. Senen(e) som skal brukes til det nye korsbåndet tas ut. Ved bruk av sikteapparater og røntgenbilde finner man den riktige plasseringen av korsbåndet, og man borrer så kanaler i leggbeinet og lårbeinet. Det nye korsbåndet dras så inn i disse kanalene, og festes. 

 

ETTER
Du reiser hjem 1-3 timer etter at operasjonen er ferdig.

Du får snakke med legen som opererte deg før hjemreise, han vil veilede deg i egenøvelser som du skal starte med dagen etter operasjonen. Du får også resepter på smertestillende og mulighet til å kjøpe krykker og isbandasje hos oss om du har behov for det. En sykepleier vil informere deg om forløpet etter operasjonen og du får med skriftlig informasjon. Du vil få innkalling til kontrolltime. Legen sender elektronisk sykmelding. Har du stillesittende arbeid kan du være tilbake på jobb etter 2-4 uker. Har du en mer fysisk arbeid er det mulig at man du må være sykemeldt 6 uker - 3 måneder etter operasjonen.  Eventuelt kan du få lettere oppgaver på jobb i denne perioden.

Avtal med noen som han hente deg og være hos deg første døgnet eter operasjonen, du kan ikke kjøre bil selv.

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen