Tennis / golfalbue

 
Her finner du informasjonen du trenger før, under og etter en operasjon av epicondylitt (tennisalbue eller golfalbue) ved Medi3.

Epicondylitt er en smertetilstand i albuen som skyldes overbelastning av senefester, vanligvis som følge av gjentatte, ensidige bevegelser.

 

Tilstanden finnes i to forskjellige varianter:

  • Tennisalbue, lokalisert på yttersiden, kalles på fagspråket lateral epicondylitt.
  • Golfalbue, på innsiden av albueleddet, kalles medial epicondylitt.

Ingress

FØR

Innledning

Henvisning og vurdering

Fastlegen din henviser deg og du blir vurdert av lege og operert om det er behov.

Du møter fastende operajonsdagen. I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Dersom du bruker blodfortynnende medisiner må det avklares med din fastlege om du kan slutte med disse før operasjonen.

Henvisning og vurdering

Under

Gjennomføring, del 1

Under operasjonen

Operasjonen gjøres i narkose, samt lokalbedøvelse. Under operasjonen vil kirurgen avlastes seneutspringet, arrvev fjernes og i enkelte tilfeller gjøres en avmeisling av ben.  Selve operasjonen tar 30-60 minutter.

Gjennomføring, del 2

Etter

Etter operasjonen vil du være på oppvåkningsavdelingen i omtrent en time. Du får armen i fatle (det kan du kjøpe her). Det er viktig at du har noen som henter deg etter operasjonen og følger deg hjem. Du må også ha noen sammen med deg første døgnet etter operasjonen. Du kan ikke kjøre bil selv.

Etter operasjonen vil du få muntlig og skriftlig informasjon av sykepleier og legen som opererte deg. Du får med smertestillende hjem, legen skriver eventuelle resepter og sykmelding. Det er vanlig å bli sykmeldt i 2-4 uker, alt etter yrke.

Du kan klikke deg på linken under for å lese om forholdsregler i dagene etter operasjonen:

 

Her kan du lese om forholdsregler etter operasjonen