Bentetthetsmåling

Vi tilbyr deg måling av beintetthet - uten ventetid - med oppfølging fra fastlege, eller lege fra Medi3. Undersøkelsen gir en grundig vurdering av risiko for å utvikle benskjørhet, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk!
Bentetthetsmåling

Ved Medi3 benytter vi et apparat som kalles DEXA- scanner, som kan måle beintetthet i hofte, rygg / helkropp. (= Dual X-ray absorbometry).

BMD(= Bone Mineral Density ) fastsettes ved å måle forskjellen mellom den stråleenergi som sendes ut fra apparatet og den energi som slipper gjennom kroppsdelen som måles. Vi får da et sikkert uttrykk for absorbsjonen. Både bein, fett og muskler absorberer røntgenstråler, men i de aktuelle områdene er det lite feilkilder (variasjon i fett og muskelmasse) slik at målingen blir svært treffsikker.

Ved å utføre 2 målinger med ca. to års mellomrom kan vi få et meget sikkert uttrykk for bentapshastigheten og således fastslå risiko for fremtidig osteoporose. Et fall i BMD på mer enn 2,5 SD (Standardavvik) - tilsvarende T-score -2,5 anses diagnostisk for osteoporose.

Økt beintapshastighet kan vi se både hos de som er arvelig disponert, men også i tiden etter stopp i østrogenbehandling, under behandling med kortison-preparater og ved en rekke sykdommer.

Vi gir en grundig vurdering av risiko for å utvikle benskjørhet, slik at forebyggende tiltak
kan settes i verk!

Henvisning

Hvis du vil ta bentetthetsmåling hos Medi 3 må du ha henvisning fra lege. Din fastlege eller en av våre våre allmennleger kan henvise deg til bentetthetsmåling og andre tjenester.

}
Hvor finner du oss?

Ålesund

Kongens gate 11

Postboks 1514, 6025 Ålesund

Åpningstider:

Mandag kl 08.00 - 20.30
Tirsdag - Onsdag - Torsdag 08.00 - 17.30
Fredag 08.00 - 15.00

 

Medi 3 AS har dessverre ikke anledning til å motta helseopplysninger på epost. 
For å sende til Medi3 må du logge inn i Digipost på web (ikke app).
Mottakeren som skal benyttes er «Medi 3 AS» med organisasjonsnummer 941455077.
Pass på å hake av for følgende nederst i meldingen: «Krev at mottaker logger seg på med BankID eller Buypass for å lese denne meldingen.»

Dersom du ikke har en Digipost-konto kan du enkelt registrere deg her: https://www.digipost.no/registrering/person
Dersom du ikke ønsker å bruke Digipost kan du sende opplysningene pr post eller levere ved oppmøte i en av våre klinikker.